بایگانی دسته‌ی: تاریخچه خودرو برقی

در این دوره چهار قسمتی به بررسی تاریخچه خودروهای برقی میپردازیم و در انتها سعی می‌کنیم اشتباهات دوره قبلی رقابت خودروهای برقی و بنزینی را مقایسه کنیم.

بازگشت خودروهای برقی | دلایل برتری خودرو برقی نسبت به خودرو احتراقی

بازگشت خودروهای برقی

فراموش شده ولی همچنان امیدوار

فراموشی خودروهای برقی | حرکت در سایه به سمت موفقیت

فراموشی خودروهای برقی

فراموش شده ولی همچنان امیدوار

سقوط آزاد خودروهای برقی | دلایل افت یک رویای بزرگ

سقوط آزاد خودروهای برقی

خروج با سرعت از گردونه رقابت‌ها

داستان اولین خودرو برقی | فردیناند پورشه وارد می‌شود.

اولین خودرو برقی

داستان اولین خودرو برقی